Ajankohtaista

APURAHAT MEDIAPÄIVILLE

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes myöntää apurahoja Mediapäiville osallistumista varten.

Mediapäivät järjestetään Marina Congress Centerissä 3.-4.4.2009.
Jokes myöntää apurahoja niille, joiden työnantaja ei korvaa osallistumista. Apurahaa voi anoa osallistumismaksuun, matkoihin ja majoituskuluihin. Matka- ja majoituskuluja korvataan yhteensä 100 euroon saakka. Matkoja korvataan julkisten kulkuvälineiden kuitteja vastaan.
Hakemukseen on liitettävä arvio matka- ja majoituskuluista.

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Kopiosto-valtakirja on jätetty tavallisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä. Apurahoja ei myönnetä opiskelijajäsenille.

Apurahaa varten ei ole erillistä lomaketta, vaan hakemus tehdään vapaamuotoisena.
Hakemuksesta täytyy ilmetä:
- hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin
- työnantaja, SJL:n jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika
- perustelut apurahalle
- työhistoria lyhyesti
- muut samaan tarkoitukseen saadut/ haetut apurahat

Perustietojen ilmoittamiseen voi käyttää Jokesin lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.journalistiliitto.f i > Työssä ja vapaa-aikana > Jokes.
Hakemuksien on oltava perillä Jokesin toimistossa viimeistään 20.
helmikuuta 2009 kello 16.00. Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, puh. (09) 649 048, 050 551 3961

Säätiö maksaa apurahan saaneiden osallistumismaksun suoraan päivien järjestäjälle. Majoituskulut maksetaan kuittia vastaan apurahansaajalle.
Apurahasta ilmoitetaan saajille maaliskuun loppuun mennessä. Jos apurahansaaja jättää ilman perusteltua syytä saapumatta Mediapäiville, hän on velvollinen hyvittämään Jokesille osallistumismaksunsa 217 euroa.

Hakemukset lähetetään osoitteella

Jokes
Hietalahdenkatu 2 B 22
00180 Helsinki


Ystävällisin terveisin

Anna Kähkönen
asiamies
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 Helsinki gsm 050 551 3961 puh (09) 649 048 faksi (09) 612 44190 annak@kaapeli.fi


<<<<<Takaisin arkistoon