Ajankohtaista

Pohjoismaiden neuvoston toimittaja-apurahat 2009 haettavissa


Pohjoismaiden neuvosto (PN) myöntää toimittajille vuosittain apurahoja kannustaakseen heitä perehtymään Pohjoismaiden oloihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä kertomaan niistä artikkeleissaan. Kussakin Pohjoismaassa on tänä vuonna jaettavana 90.000 Tanskan kruunua (n. 12.000 €).

Apurahaa voidaan antaa yhdelle tai usealle mm. päivälehden, aikakauslehden, radion tai television toimittajalle tai vapaille toimittajille. Etusijaan asetetaan toimittajat, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa pohjoismaiseen yhteistyöhön ja jotka eivät ole aiemmin saaneet PN:n toimittaja-apurahaa. Toimittaja, joka on aikaisemmin saanut PN:n apurahan, voi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen saamisesta hakea uudelleen.

Hakuaika päättyy perjantaina 27. helmikuuta 2009. Apurahoista päätetään huhtikuun lopulla, ja ne tulee käyttää vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.

Saajan tulee laatia apurahan käytöstä artikkeliluonteinen raportti PN:lle, joka pidättää itsellään oikeuden käyttää sitä toiminnassaan.

Hakulomakkeen voi hakea Internet-osoitteesta www.eduskunta.fi/pnstip tai tilata PN:n Suomen valtuuskunnan sihteeristöstä, puh. (09) 432 3523 tai (09) 432 3511 tai sähköpostitse osoitteesta int.dep@eduskunta.fi.

Pohjoismaiden neuvosto
Suomen valtuuskunta
00102 EDUSKUNTA

<<<<<Takaisin arkistoon